Τέχνη

Σύμπαντος Χώρος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Άδειες
Μείναν Άδειες οι λέξεις μας
Άδειες κι οι σκέψεις μας
Σκόρπισε,
σαν κάβος που υψώνεται άναρχα
και σπάζει ομίχλης δεσμά,
η Στοργή μας
Και το δικό σου κάποτε Πλήρωμα
Ήρθε θαρρείς και γέμισε
ο Συν του Παντός κενός,
μα συνάμα κι ολόγιομος..
Χώρος

Write A Comment

20 + 9 =